Mijn Diensten

Directievoering en toezicht

 

 

Jonk Advies heeft inmiddels ruim 14 jaar ervaring in directievoering en toezicht op uiteenlopende projecten in de openbare ruimte.
Jonk Advies pakt de begeleiding vanaf het begin projectmatig met als basis het blijven monitoren van de beheersaspecten tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast worden stakeholders goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het werk en worden de belangrijkste risico’s beheerst. Raakvlakken tussen andere projecten leiden vaak tot problemen, iedere partij heeft zijn eigen
belang. Jonk Advies zorgt ervoor dat er goede afstemming is met andere partijen binnen het project zoals andere civieltechnische- of bouwaannemers, nutsbedrijven en omwonenden zodat risico’s op vertraging en meerkosten worden verkleind.

Alle relevante gebeurtenissen binnen het project worden vastgelegd in een dagboek, weekrapporten en bouwverslagen waarmee een hoop discussie achteraf kan worden voorkomen.
Bij afwijkingen op bestek of tekeningen wordt met hulp van de aannemer vooraf inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn in tijd, geld en kwaliteit waardoor u als opdrachtgever niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Vaststelling van verwerkte hoeveelheden en financiële monitoring vindt plaats met behulp van Bakker en Spees en Ibis gww besteksadministratie.

Kortom, uw project is ook in de uitvoering bij Jonk Advies in goede handen.

 

Powered by Searchuser
bars