Projecten

Dijkverbetering Tienhoven

Locatie: Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht

Rol Jonk Advies: Technisch adviseur en bestekschrijver

Scope:
De waterkering ten zuiden van Tienhoven is afgekeurd op hoogte en deels op  stabiliteit. De kruin wordt verhoogd en er worden stabiliteitsbermen aangebracht. De dijkverbetering wordt gecombineerd met het vervangen van het vuilwaterriool dat in de onderberm van de waterkering ligt. De gemeente Stichtse Vecht begeleidt de uitvoering van het werk.

Projectkosten: 4 miljoen

 

Project specificaties

Kengetallen 


1.300 meter

Lengte waterkering

6.000 m3

Grondverzet

 

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars