Projecten

Modernisering poldergemaal Horstermeer

Locatie: Nederhorst den Berg, polder Horstermeer

Rol Jonk Advies: directievoerder

Scope:

Het gemaal met 2 centrifugaalpompen stamt uit 1925 en is aan vervanging toe. Om de schommelingen in het waterpeil te verminderen worden er 2 traploze pompen toegepast. De capaciteit van het gemaal wordt hiermee vergroot van 164m3/minuut naar 180 m3/minuut.

De renovatie is complex omdat het een monument is. Daarnaast zijn de wanden en vloeren op veel plaatsen dikker dan 1 meter waardoor het sloopwerk complex is. De polder is opbarstgevoelig waardoor er bij de renovatie maatregelen moeten worden getroffen om opbarsten van de bodem onder het gemaal te voorkomen.

Tijdens de renovatie wordt een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. Het grondwater uit het watervoerende zandpakket staat in de polder Horstermeer in open verbinding met het oppervlakte water. Daardoor pompt de installatie gemiddeld 17 uur per etmaal.

Projectkosten: 1,2 miljoen

Opdrachtgever: Waternet

Project specificaties

Kengetallen 


180 m3/min

Capaciteit gemaal

 

 

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars