Projecten

Natuurpark Broeckgouw

Locatie: Tussen Edam en Volendam


Rol Jonk Advies: 
directievoering en toezicht


Projectinformatie:

Naast het realiseren van woningen in de nieuwbouwwijk Broeckgouw, is bij de ontwikkeling ook ruimte gecreëerd voor recreatie en natuur. Uitgangspunten hierbij zijn de benodigde waterberging en het bieden van een geschikt leefgebied voor – met name – de rugstreeppad geweest.

Het natuurpark bevindt zich ten westen van de Broeckgouw. In dit gebied zijn de aanwezigheid van de rugstreeppad en het behoud van de veenkreek belangrijk geweest voor de vormgeving van het natuurpark. De rugstreeppad kenmerkt zich door de gele streep op zijn rug. In het natuurpark is hier een verwijzing naar gemaakt in de vorm van het gele wandelpad. Het leefgebied is voor de rugstreeppad  aantrekkelijk gemaakt door de aanleg van drie paddenpoelen.

In het natuurpark zelf is voor kinderen veel te ondernemen en ontdekken. Er is een aantal speelplaatsen ingericht voor spelen met zand en water en er staan avontuurlijke speeltoestellen.

Projectkosten: 1,2 miljoen

 

Project specificaties

Kengetallen 


170.000 m

verticale drainage

25.000 m3

zand verwerken

25.000 m3

 grond ontgraven en vervoeren

8.000 ton

 menggranulaat

1.100 ton

asfalt

 

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars