Projecten

Onderleider Vliegveld Bergen

Locatie: Philisteinse polder en Bergermeerpolder ten zuiden van Bergen NH


Rol Jonk Advies: 
projectleider, directievoerder


Projectinformatie:

In het landelijk gebied bij Bergen (NH) heeft hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een waterberging gerealiseerd die wordt gevoed dmv een onderleider onder de ringvaart van de Bergermeer. De waterberging verbetert de waterhuishouding van de Bergermeer, de Damlander- en Philisteinsepolder. In tijden van extreme neerslag kan tijdelijk overtollig water opgeslagen worden in de berging. Hiermee verkleint het hoogheemraadschap de kans op wateroverlast. De onderleider werd aangelegd door middel van met een gestuurde boring. Een boring wordt zelden toegepast als onderdeel van het watersysteem.
Samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen is de herinrichting van het gebied gerealiseerd. Het werk bestaat uit drie delen, te weten:

  • Herinrichting voormalig vliegveld Bergen: de aanleg van een waterberging op het voormalige vliegveld gecombineerd met natuur;
  • De toevoer naar de waterberging vanuit de Damlander- en Philisteinsepolder, de verbreding  van bestaande sloten over een lengte van circa drie kilometer en vervanging van duikers en stuwen;
  • De onderleider onder de ringvaart van de Bergermeer naar de waterberging op het voormalige vliegveld.

projectkosten: 0,9 miljoen

 

Project specificaties

Kengetallen 


1200 mm

diameter leiding

128 m1

lengte

57 m3 per minuut

capaciteit

 

10 meter 

diepte onder bodem boezem Bergermeer

 

 

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars