Projecten

Verbetering watersysteem polder ‘t Hoekje

Locatie: Polder ‘t Hoekje

Rol Jonk Advies: projectmanager en contractmanager

Scope:

De polder ’t Hoekje, oppervlakte 400ha, gelegen in de gemeente Schagen, is voor 70% in gebruik door bloembollentelers. De overige oppervlakte is grasland en een klein gedeelte bos (12ha.). Het watersysteem van de polder bevat veel peilvakken met specifieke bemalingen waardoor het peilbeheer ingewikkeld en arbeidsintensief is. Daarnaast zijn de kunstwerken, behoudens de bestaande vier kleine gemalen, niet geautomatiseerd. Agrariers ondervinden overlast van de wisselende peilen en de beperkte aan- en afvoermogelijkheden.  

Om in de toekomst wateroverlast en watertekorten te voorkomen dient het huidige watersysteem van polder 't Hoekje robuuster te worden gemaakt. In de polder is het watersysteem veranderd en er vier kleine gemalen vervangen door één robuust, visvriendelijk vijzelgemaal.

Projectkosten: 3 miljoen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Project specificaties

Kengetallen 


1

vijzelgemaal

 

+/- 3.800 m 

verbreding van waterlopen

9

betonduikers vervangen en vergroten

3

slimme stuwen

7

inlaten in een regionale boezemkade

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars