Projecten

waterberging vliegveld Bergen

Locatie: Bergen NH

Rol Jonk Advies: projectleider

Scope:

De waterberging verbetert de waterhuishouding van de Bergermeer, de Damlander- en Philisteinsepolder. De drie zijn gekoppeld met onderleiders zodat binnen 1 project 3 polders weer op orde zijn. In tijden van extreme neerslag kan tijdelijk overtollig water opgeslagen worden in de berging. Hiermee verkleint de kans op wateroverlast. De waterberging stroomt alleen bij zeer extreme regenval voor enkele dagen vol, de rest van de tijd staat de waterberging droog en maakt deel uit van het natuurgebied.
In het gebied is er ook een ringsloot met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast is de grond verschraald, waardoor een bloemrijk weidegebied is ontstaan. Hier profiteren orchideeën en andere bijzondere planten van, maar ook bijvoorbeeld grutto's en tureluurs. Dit versterkt het Noord-Hollandse natuurnetwerk langs de duinen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in dit project nauw samengewerkt met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen 

Projectkosten: 2,5 miljoen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Project specificaties

Kengetallen 


3 km

verbreding hoofdwaterlopen

3

geautomatiseerde stuwen

11

ronde duikers vervangen door vierkante duikers

2

onderleiders onder de boezem Bergermeer

40.000 m3

grondverzet

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars