Projecten

Dijkverbetering Venserkade

Locatie: Diemen, Venserkade

Rol Jonk Advies: Directievoerder

Scope:
Het dijktraject ‘Molenkade-Venserkade’ (A02-122) ligt in het beheergebied van AGV, provincie Noord-Holland. De dijk ligt langs de Weespertrekvaart, aan de noordkant van de Venserpolder en is ruim anderhalve kilometer lang. Uit de toetsing is gebleken dat het dijktraject zowel in hoogte als macrostabiliteit niet meer voldeed en moest worden aangepakt. Het is een veelzijdig project, de dijk wordt deels met stalen damwand en deels met grond verbeterd. Er is er een koppeling gemaakt met de wensen van de gemeente Diemen. Bestrating en asfaltpaden zijn aangepakt inclusief terreininrichting zoals trappen, lantaarnpalen en hekwerken.

Projectkosten: 0,7 miljoen

Opdrachtgever: Waternet 

 

Project specificaties

Kengetallen 


60 m

Stalen damwand

4.000 m3

klei

300 ton

asfalt

 

Project gallery

Bekijk hier de foto's van het project

Powered by Searchuser
bars